Nhà phố Huyện Bình Chánh

Nhà phố Huyện Bình Chánh

THÔNG TIN DỰ ÁN

Đang thi công. Dự kiến hoàn thiện tháng 12/2022

Ngày: tháng 08/2022

Dự án: Thiết kế và thi công Nội thất Nhà phốhuyện Bình Chánh

Diện tích: 200m²

Địa điểm:Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

Leave Comments

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.